Albanien / Albania / Republika e Shqipërisë

"Ti, Shqipëri, më jep nder, më jep emrin Shqiptar."

5 KK

Birra Korça, Korçë

Birra Malto Sh. A., Tirana

letzte Aktualisierung am: 15.09.2019

Stand:

22666 KK

aus

170 Ländern

Was ist neu / Whats new?