Vietnam / Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam

"Độc lập, Tự do, Hạnh phúc."

20 KK

Da Nang Brewery, Đà Nẵng

Habeco - Hanoi Beer Alcohol & Beverage Corporation, Hà Nội

Hatay Brewery (Heineken), Hatay

Nhà Máy Bia Sài Gòn (Saigon Brewery Corporation), Ho Chi Minh city

Hue Brewery Ltd., Huế

Sonstige / other

letzte Aktualisierung am: 03.10.2018

Stand:

20105 KK

aus

163 Ländern

Was ist neu / Whats new?